Počin roku

Skrze tento formulář můžete navrhnout počin roku 2020. Mělo by jít o událost či aktivitu, která v uplynulém roce přispěla ke zlepšení povědomí o LGBT+ lidech, pomohla dobrému jménu komunit, nebo zlepšila život LGBT+ lidem. Nemusí být svým rozsahem celorepubliková, ale musí být významná. Za rok 2019 byl např. nominován Ostravský Pride. Vítěznými nebo nominovanými počiny byly i knihy, workshopy, výzkumné studie nebo diskuse.

Mediální cena

Na mediální cenu za rok 2020 můžete skrze tento formulář navrhnout svého kandidáta či kandidátku, ať už jde o osobu, organizaci, nebo mediální produkt. Hlavním kritériem je, že musí jít o LGBTI+ lidem a životům citlivé a inovativní vyobrazení, nebo mající významný dopad na veřejnost.

Celoživotní přínos

Cenu za celoživotní přínos vybírá kolegium PROUDu a SPQP, které je složeno z držitelů a držitelek ceny bePROUD za celoživotní přínos a Poklony ColourPlanet, na niž ceny bePROUD navazují.

Vítěze a vítězky nebo složení kolegia naleznete na této podstránce.

Partneři/partnerky aktuálního ročníku

Image
Image
Image